ОРВОЙХ

1. Доод уруул илүү гарах: орвойх дорвойх [хоршоо] (а. Ямар нэгэн зүйл үрчийж хуниралдан унжих; б. дэлгэрэнгүй...


2. Дээш өндийх мэт болох, өрвийх;
3. [шилжсэн] Онгирон сагсуурах: орвойж болохгүй (онгироо зан гаргаж болохгүй).

орвойх дорвойх а. Ямар нэгэн зүйл үрчийж хуниралдан унжих; б. Уруул унжих
орвойж болохгүй онгироо зан гаргаж болохгүй