орвойх дорвойх
а. Ямар нэгэн зүйл үрчийж хуниралдан унжих; б. Уруул унжих