ОР III

1. Хүн, юмны төлөөс, нөхөөс болохуйц зүйл: ор босгох (а. Ор нөхөх; б. Худалдах буюу идэх малыг дэлгэрэнгүй...


2. Хүний байрлаж байгаа газар, суудал: ор олж суух (суудал олж суух), ор орондоо зогсох (байсан газартаа зогсох), дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Ажил болон албан тушаалын байр суурь, суудал: ор нөхөх (а. Дутагдаж буй орон тоог нэмж бүрэлдүүлэх; б. [хуучирсан] дэлгэрэнгүй...
ор босгох а. Ор нөхөх; б. Худалдах буюу идэх малыг солих
орыг нь олох төлөөлөх зүйлийг нь олох
ор нэр болгох дутуу дулимаг хийж хийсэн нэр зүүх
ор нэрийн төдий хий хоосон нэрийн төдий, оронцог төдий
ор олж суух суудал олж суух
ор орондоо зогсох байсан газартаа зогсох
ор тооцох байсанд тооцох 3. [шилжсэн] Ажил болон албан тушаалын байр суурь, суудал ор нөхөх а. Дутагдаж буй орон тоог нэмж бүрэлдүүлэх; б. [хуучирсан] Орлогч түшмэлийг жинхлэх
их ор суух хаан ширээнд суух
ор залгамжлуулах албан тушаалыг үе улируулан залгамжлуулах
ор суулгах албан тушаалд тохоон томилох
орон урвах тоо арилгах
Ижил үг:

ОР I

ОР II

ОР IV

ОР V

ОР VI

ОР VII