ОР IV

Шинж тэмдэг, сураг чимээ: ор сураг [хоршоо] (чимээ мэдээ) - Олох юм гэж хичээвч ер ор сураг дэлгэрэнгүй... Чехийн эртний домог., ор сураггүй алга болох (хэл чимээгүй алга болох), ор тор [хоршоо] (сураг байдал).

ор сураг чимээ мэдээ
ор сураггүй алга болох хэл чимээгүй алга болох
ор тор сураг байдал
Ижил үг:

ОР I

ОР II

ОР III

ОР V

ОР VI

ОР VII