ОНГОЙХ

1. Битүү, хаалттай байсан зүйл нээгдэх, онгорхой болох: дэлгүүр онгойх (дэлгүүр нээгдэх), дэлгэрэнгүй...


2. Зайтай болох: байшин онгойх (байшингийн эд хогшил эмх замбараатай буюу цэвэрхэн зайтай болох) - Байшин их л сайхан зайтай болж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар;

3. Эзэнгүй, хоосон байх нь: орон тоо нь онгойх (ажиллаж байгаа хүнгүй ажлын байр), онгойж харлах (хоосон харагдах);
4. [шилжсэн] Тэнгэр бүрхэг байснаа цэлмэх, арилах: тэнгэр онгойх (тэнгэр цэлмэх), бороо онгойх (бороо арилах), дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Сэтгэл уужран тайвшрах: дотор онгойх (санаа зовох зүйлгүй болж тайвшрах) - Дороо бодож явдаг юмаа хуваалцан хэлэхэд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан.

дэлгүүр онгойх дэлгүүр нээгдэх
бөглөө онгойх а. Бөглөөг мулталж авах; б. [шилжсэн] Чээжний бачимдал арилж сэтгэл уужрах
үүд онгойх үүд нээгдэх
хашаа онгойх хашаа эвдрэн нурж, нүх сүвтэй болох
онгойж цонгойх энд тэндгүй нүх сүв гарах
ам нь онгойж харлах а. Сав суулга зэргийн ам амсар нь нээлттэй байх; б. [шилжсэн] Амандаа шүдгүй байх
онгойсон бүхэнд ормоор тэнүүлч тэнэх дуртай, тэнэмэл хүн
байшин онгойх байшингийн эд хогшил эмх замбараатай буюу цэвэрхэн зайтай болох
орон тоо нь онгойх ажиллаж байгаа хүнгүй ажлын байр
онгойж харлах хоосон харагдах
тэнгэр онгойх тэнгэр цэлмэх
бороо онгойх бороо арилах
манан онгойх манан багасаж арилах
дотор онгойх санаа зовох зүйлгүй болж тайвшрах