ОНГОН

1. Шүтээн, сахиус: онгон шүтээн [хоршоо] (а. Тахин шүтэж буй эзэд, савдгийн сүг сүнс, тэдгээрийг дэлгэрэнгүй...


2. Бөөгийн шашны онгод сахиус оршсон хэмээн тахих тахилгат зүйл: онгон сүнс (нас барагсдын сүнс шингэсэн зүйл) - Засагчийн онгон дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан., онгон уул [хуучирсан] (тахилгат дархан уул), онгон тахилга [хуучирсан] (эрхэмлэн тахисан шарил, булш зэрэг);

3. Дээдсийн шарилыг хөдөөлүүлсэн газар: Чингисийн онгон (Чингис хааны шарил болон эдэлж хэрэглэж байсан эд зүйлсээс нь оршуулсан дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Онгон шүтээндээ өргөж өөрсдөө эдлэхээ больж дархалсан зүйл: онгон морь (а. Бөөг хөдөөлүүлэхдээ дагуулж тавьсан, уналгад дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Хүн эзэмшиж хэрэглээгүй ариун: онгон тал (байгалийн унаган төрхөөрөө буй газар нутаг), онгон дэл (а. дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Эрх танхи, омголон ардаг: онгон зантай (эрх танхил зан), онгон омголон [хоршоо] (ардаг догшин, омог дэлгэрэнгүй...
7. [шилжсэн] Хичээнгүй, найртай, элэгсэг: элэгсэг онгон [хоршоо] (дотно, найрсаг байдал).

онгон шүтээн а. Тахин шүтэж буй эзэд, савдгийн сүг сүнс, тэдгээрийг дүрсэлсэн дүрс; б. [шилжсэн] Ариун нандин, эрхэм зүйл
онгон сүнс нас барагсдын сүнс шингэсэн зүйл
онгон уул тахилгат дархан уул
онгон тахилга эрхэмлэн тахисан шарил, булш зэрэг
Чингисийн онгон Чингис хааны шарил болон эдэлж хэрэглэж байсан эд зүйлсээс нь оршуулсан газар
эцгийн онгонд ёслох эцгийнхээ оршуулгад ёслон мөргөл үйлдэх
онгон морь а. Бөөг хөдөөлүүлэхдээ дагуулж тавьсан, уналгад хэрэглэх ёсгүй морь; б. Унаж эдлэгдээгүй эмнэг морь
онгон мал дархалж сэтэрлэсэн мал
онгон тал байгалийн унаган төрхөөрөө буй газар нутаг
онгон дэл а. Морины мундаад үлдээсэн хур дэл Аранзал хоёр хүлгийн онгон дэлийг нь түшилцээд... байж гэнэ. Жангар; б. Огт хайч хүргээгүй унаган дэл
онгон үс а. Багын унаган үс; б. Хүний ур мэнгэн дээр ургасан туг үс в. Залуу хүний толгойд ургасан хэсэг цагаан үс
онгон бүсгүй охин биеэрээ эмэгтэй
онгон дархан хүн, амьтан хүрч хөндөөгүй болон хөндөж болохгүй хэмээн дархалж эрхэмлэсэн ариун зүйл
онгон ороо хүнд огт баригддаггүй ороо догшин
атар онгон а. Хагалж тариалаагүй эрүүл газар; б. Уналга эдэлгээнд хэрэглэгдэж байгаагүй эмнэг мал адгуус; в. Эрх танхи, бага балчир үе
эмнэг онгон атар онгон
онгон зантай эрх танхил зан
онгон омголон ардаг догшин, омог бардам зан
онгон омог хүнд дийлэгдэж, омог сүрээ даруулж үзээгүй бардам догшин зан ааш
онгон зэрлэг хүн, амьтнаас хол хөндий
элэгсэг онгон дотно, найрсаг байдал