ОНГОРОЙ

Юмны нүх сүвийн хэтэрхий том их байдал: онгорой хамартай (хамрын нүх том), онгорой дэлгэрэнгүй... (домбоны амсар том далбагар).

онгорой хамартай хамрын нүх том
онгорой домбо домбоны амсар том далбагар