ОНГОЦ I

1. Юмыг дотор нь агуулах ховил бүхий урт гонзгой хэлбэртэй сав: худгийн онгоц (худгийн ус хийх урт дэлгэрэнгүй...


2. Малд тэжээл, ус өгөх гонзгой хэлбэртэй хэрэгсэл, сав: мал услах онгоц (мал услах модон сав), тэжээлийн онгоц дэлгэрэнгүй...
3. Дотор нь орж бие угаах хэрэгсэл;
4. Ногоо тарихаар татсан мөр: онгоц татах (ногоо тарихаар мөр татах).

худгийн онгоц худгийн ус хийх урт гонзгой хэлбэртэй модон сав
сумны онгоц сум хийх урт, нарийхан ховилт сав
хүжний онгоц хүж агуулах сав
мал услах онгоц мал услах модон сав
тэжээлийн онгоц малд тэжээл тавьж өгөх гонзгой хэлбэртэй сав
чулуун онгоц чулууг хашиж хийсэн гонзгой хэлбэртэй хэрэгсэл
онгоцны дэр мал услах онгоцны ивүүр
онгоц татах ногоо тарихаар мөр татах
Ижил үг:

ОНГОЦ II