шавар байшин
гадна талыг нь шавраар өнгөлсөн байшин