ШАВАРДАХ

1. Шавартай болох: гутлаа шавардах (гутал шавар шавхай болох);


2. Шавраар нялах: байшин шавардах (байшингийн хананд шавар түрхэх, нялах) - Энэ сайн өдөр Баяр гуай чинь нөгөө ногоо зардаг дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар;

3. Шаварт шигдэх: машин шавардах (машин шаварт шигдэх);
4. Дэндүү шавартай болох: шавардаад явж болохгүй байх (дэндүү шавартай учир явж болохгүй байх).

гутлаа шавардах гутал шавар шавхай болох
байшин шавардах байшингийн хананд шавар түрхэх, нялах
машин шавардах машин шаварт шигдэх
шавардаад явж болохгүй байх дэндүү шавартай учир явж болохгүй байх