ШАВАРЛАГ

1. Шавар ихтэй: шаварлаг хөрстэй газар (шавар ихтэй хөрс бүхий газар);


2. Шавар байдалтай.