ШАВАХ I

1. Юмыг хучих, бөглөх, бүрхэх: баасаар шавах (юмыг малын баасаар бөглөх), байшин дэлгэрэнгүй... (байшинд хучаас хийх), давирхайгаар шавах (онгорхой цоорхой зүйлийг давирхайгаар бөглөх), хөхүүлж шавах (эмчилгээний зорилгоор шавар шороог хүний биед хөхүүлж бүрхэх), шавраар шавах (юмыг шавраар хучих, бүрхэх) - Энд тэнд байдаг рашаан усанд орж лаг шавраар ч шавлаа. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Цугларах, бөөгнөрөх, шаваарах: мал шавах (мал бөөгнөрөх, шавааралдах) - Говьчуул нэг худаг дээр олон айл, мал шавахаас дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., хаалган дээр олон хүн шавах (хаалганы гадна олон хүн бөөгнөрөх, шавааралдах), хүүхэд багачууд шавах (хүүхэд багачууд нэг дор цугларах, бөөгнөрөх), ялаа шавах (ялаа бөөгнөрөх) - Бас тэргэн дээрх гантай усны сүүдэрт манай хөгшин банхар, ам хамар дээрээ шавсан ялаанд уцаарлан агсарч шүүрэх санаатай хий агаар хазлан хэвтэнэ. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана.

баасаар шавах юмыг малын баасаар бөглөх
байшин шавах байшинд хучаас хийх
давирхайгаар шавах онгорхой цоорхой зүйлийг давирхайгаар бөглөх
хөхүүлж шавах эмчилгээний зорилгоор шавар шороог хүний биед хөхүүлж бүрхэх
шавраар шавах юмыг шавраар хучих, бүрхэх
мал шавах мал бөөгнөрөх, шавааралдах
хаалган дээр олон хүн шавах хаалганы гадна олон хүн бөөгнөрөх, шавааралдах
хүүхэд багачууд шавах хүүхэд багачууд нэг дор цугларах, бөөгнөрөх
ялаа шавах ялаа бөөгнөрөх
Ижил үг:

ШАВАХ II