ШАВАХ II

1. Бөхчүүдийн өрж зогсоод гараар нүцгэн гуяа алгадах: шавж өрж зогсох (бөхчүүд барилдахаар гуяа дэлгэрэнгүй...


2. Тэмээ, хойд хоёр хөлөө алцайн зогсоод сүүлээрээ биеэ сажлан цохих: буур шавах (орсон буур сүүлэн дээрээ шээн, хондлой дээрээ дэлгэрэнгүй...
шавж өрж зогсох бөхчүүд барилдахаар гуяа алгадан өрж зогсох
бөх шавах бөх гуяа алгадан зогсох
буур шавах орсон буур сүүлэн дээрээ шээн, хондлой дээрээ шавших
тэмээ шавах тэмээ хойд хоёр хөлөө доош болгон алцайн зогсоод сүүлээрээ биеэ ороолгох, цохих
Ижил үг:

ШАВАХ I