ШАВАРТАХ

Шавар намагтай болох, шавар болж бохирдох: гутал нь шавартах (гутал нь шавар болох).