ШАВАРЧИН

Шаварч, шавраар үйлдэх ажилд мэргэжсэн хүн - Шаварчин Лийгийн гар сул тул түүнийг ирвэл мөнгө нэхэхийг хүснэ. дэлгэрэнгүй...