НАЙМАА

1. Худалдаа, арилжааны ажил: наймаа алдах (зарлагаа нөхөж чадахгүй алдагдалд орох), наймаа дэлгэрэнгүй... (а. Худалдсан зүйл‎ээ эргүүлж авах; б. Урьд тохирсноо хүчингүй болгох), наймаа таарах (худалдаа, арилжаа хийхд‎ээ үнийн тал дээр санал нийлэх), наймаа гүйлгэх (наймаа хийх), наймаа хийх (худалдаа ‎эрхлэх), наймаа хаялцах (худалдаа, арилжаанд үнэ тохирох) - Тэр хоёр наймаа хаялцаж байлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., дамын‎ наймаа (эд зүйлийг дамлан зарах явдал), панз наймаа [хоршоо] (дамлан зарж худалдах явдал) -  Наймаа панз ч хийчихд‎эг, үг ярианд х‎элэмгий ц‎эцэн, цог золбоотой. Ж.Дамдин. Үймээний жил; наймаа панз үс‎эргэх (а. Худалдаа арилжаа хийх; б. Бараа бүтээгдэхүүнийг дамлан зарж борлуулах), арилжаа наймаа [хоршоо] (эд юмыг солилцон худалдах ажил), арилжаа наймаа хийх (худалдаа хийх) - Уг нь тэнд жаахан арилжаа наймаа хийж, хэд хонох гэж очсон юм. Ж.Дамдин. Миний монгол., наймаа гүйлгээ [хоршоо] (худалдаа, дамлан арилжих нь), худалдаа наймаа [хоршоо] (эд зүйл худалдаж борлуулах үйл ажиллагаа), *наймаа алдчихсан хятад шиг (уруу дорой царайлан бодлогошрох байдал), *наймаа таарахгүй (санал нийлэхгүй байх) - Ертөнцийг үзэх үзэл дээр хүрч ирэхэд “наймаа таарахгүй” юм гараад ирдэг байв. Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., наймаа намтай өндөртэй, нас залуутай хөгшинтэй [зүйр цэцэн үг] (наймаа хийх‎эд ашиг орлого янз бүр байдаг гэсэн санаа);


2. Худалдааны ажил э‎рхэлдэг хятад хүн - Тэр пүүсийн хэдэн наймаа бас хөөрхий яа… гэв. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй...

наймаа алдах зарлагаа нөхөж чадахгүй алдагдалд орох
наймаа буцах а. Худалдсан зүйлээ эргүүлж авах; б. Урьд тохирсноо хүчингүй болгох
наймаа таарах худалдаа, арилжаа хийхдээ үнийн тал дээр санал нийлэх
наймаа гүйлгэх наймаа хийх
наймаа хийх худалдаа эрхлэх
наймаа хаялцах худалдаа, арилжаанд үнэ тохирох
дамын наймаа эд зүйлийг дамлан зарах явдал
панз наймаа дамлан зарж худалдах явдал
наймаа панз үсэргэх а. Худалдаа арилжаа хийх; б. Бараа бүтээгдэхүүнийг дамлан зарж борлуулах
арилжаа наймаа эд юмыг солилцон худалдах ажил
арилжаа наймаа хийх худалдаа хийх
наймаа гүйлгээ худалдаа, дамлан арилжих нь
худалдаа наймаа эд зүйл худалдаж борлуулах үйл ажиллагаа
наймаа алдчихсан хятад шиг уруу дорой царайлан бодлогошрох байдал
наймаа таарахгүй санал нийлэхгүй байх
наймаа намтай өндөртэй, нас залуутай хөгшинтэй наймаа хийхэд ашиг орлого янз бүр байдаг гэсэн санаа