НАЙМААЛЦАХ

Харилцан тохиролцож наймаа хийх - Нөгөөтээгүүр монголд буцаж ирсэн Чин-И-тэй дахин наймаалцаж… дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү.