НАЙМААЛАМХАЙ

Наймааны ажилд дуртай: наймааламхай хүн (наймаа арилжаа хийх дуртай хүн).