ШАВАРЧ

Шавраар урлахдаа чадмаг, шаврын ажилд дадамгай, мэргэшсэн хүн.