ШАВАРТ

Шавар бүхий: шаварт нуур (шавар бүхий нуур), шаварт унах (шавартай газар дэлгэрэнгүй...

шаварт нуур шавар бүхий нуур
шаварт унах шавартай газар унах
шаварт унасан шарын эзэн хаашаа ч зайлах аргагүй, яалт ч үгүй гэсэн санаа