ШАВАРДАЛ II

Найман хүллийн нэг, усыг төлөөлнө.

Ижил үг:

ШАВАРДАЛ I