ШАВАРДАЛ I

Шавардах үйлийн нэр, шавардах нь.

Ижил үг:

ШАВАРДАЛ II