ОНГОХ I

1. Ургамал гандаж шарлах: мод онгох (модны навч шарлах);


2. Нар салхинд юмны хурц өнгө буурах, гандах: цамц онгох (цамцны уг өнгө бүдгэрэх), онгож хуучрах (нар салхинд дэлгэрэнгүй...
мод онгох модны навч шарлах
цамц онгох цамцны уг өнгө бүдгэрэх
онгож хуучрах нар салхинд явсаар гандаж элэгдэх
Ижил үг:

ОНГОХ II