ОНГОХ II

1. Ангаж цангах - Говийн халуун наранд онгож явахад… таарч билээ. Ж.Пүрэв. Аянга;


2. Чийг эгших: эсгий онгох (эсгийний чийг эгшиж хатах), онгож эврэх (чийг татран хуурайших);
3. [шилжсэн] Халуурч мэгдүүрэх.

эсгий онгох эсгийний чийг эгшиж хатах
онгож эврэх чийг татран хуурайших
Ижил үг:

ОНГОХ I