ОНГОРХОЙ

1. Ам амсар бүхий юмны нээлттэй, задгай: онгорхой цонх (а. Нээлттэй цонх; б. Шил нь хагарсан буюу дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэгэн зүйлд нүх гарсан нь: хэрмийн онгорхой (хэрмийн нурж унасан хэсэг), онгорхой гэр (дээвэр бүрээс нь дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Эзэнгүй, хоосон: суудал онгорхой (эзлэх хүнгүй сул суудал) - Урин залахад ирдэггүй, олбог суудал нь дандаа онгорхой дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., онгорхой орон тоо (тухайн ажлын орон тоо сул, ажиллаж буй хүнгүй байгаа нь);

4. [шилжсэн] Хөндий: онгорхой хар буу (сум гарах нүх нь том буу) - Бүдүүн төмөртэй онгорхой хар буугаа яаралгүй авч... дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.

онгорхой цонх а. Нээлттэй цонх; б. Шил нь хагарсан буюу шилгүй цонх
хаалга онгорхой хаалга задгай байгаа нь
хашааны онгорхойгоор гарах хашаанд байгаа нүх буюу нурж унасан хэсгээр гарах
хагас онгорхой дутуу нээгдсэн нь
хэрмийн онгорхой хэрмийн нурж унасан хэсэг
онгорхой гэр дээвэр бүрээс нь урагдаж цоорсон муу гэр
онгорхой цоорхой урагдаж навтран, онгойж цонгойсон байдал
суудал онгорхой эзлэх хүнгүй сул суудал
онгорхой орон тоо тухайн ажлын орон тоо сул, ажиллаж буй хүнгүй байгаа нь
онгорхой хар буу сум гарах нүх нь том буу