ОНГООХ

Нар салхинд гандаах, өнгийг нь бууруулах: майхнаа онгоох (майхных нь өнгө буурах, гандах) - Мал дэлгэрэнгүй... “Үнэн”сонин.