ОНГОЛОХ II

Дусал дуслаар норгох: онголон дусаах (дусал дуслаар дусаах).

Ижил үг:

ОНГОЛОХ I