ОНГОЛОХ I

Онгон, дархан болгох: уул ус онголох (уул усыг тахин шүтэх), мал онголох (мал дэлгэрэнгүй...

уул ус онголох уул усыг тахин шүтэх
мал онголох мал сэтэрлэх
хүүр онголох хүүрийг оршуулан тахих
онголон тахих нас барагчдын хүүрийг оршуулж тахих
Ижил үг:

ОНГОЛОХ II