ОНГОМОЛ

Нар салхинд онгон гандсан нь, гандуу: онгомол дээл (нар салхинд байсаар хуучирч гандсан дээл), дэлгэрэнгүй...

онгомол дээл нар салхинд байсаар хуучирч гандсан дээл
онгомол даавуу өнгөө алдаж хуучирсан даавуу