ОНГОЛ
/ ургамал /

онгол мөөг (хусны чага, хусны ур).

Хоёрдогч түүхий эд буюу дахин ашиглах боломжтой хог хаягдал

Хогийг ангилан ялгаж хаявал дахиварын үйлдвэрүүд үр дүнтэй ажиллана.

Зочин 2015-05-25 12:02:53