ОНГОЛЗОХ

1. Байн байн онгойх - Хаалга онголзон хүн орж гарах нь үл тасалдана. Н.Банзрагч. Зам;


2. Хүн, амьтны хамар сарталзан хөдлөх: хамар нь онголзох (хамрын нүх нь сарталзан харагдах);
3. [шилжсэн] Онгироо зан гаргах, сагсуурах: онголзон аашлах (сагсуу зан байдал гаргах).

хамар нь онголзох хамрын нүх нь сарталзан харагдах
онголзон аашлах сагсуу зан байдал гаргах