ОНГОЛЗУУР

1. Байн байн онгойлгодог зүйл;


2. [шилжсэн] Онгироо, сагсуу.