ОЙРТОХ

1. Улам ойр болох, дөхөх: гэртээ ойртох (гэртээ дөхөх), газар ойртох (зорьж яваа дэлгэрэнгүй...


2. Цаг хугацаа хүрэх шахах, шахамдах: явах өдөр ойртох (явах өдөр дөхөх, явах цаг болж байх), өвөл ойртох (намрын дэлгэрэнгүй...
3. Төрөл садны холбоо ойр болох: цус ойртох (хамаатан садан хүмүүс хоорондоо гэрлэх);
4. Харьцаа дотно болох: ойртохгүй байх (хэн нэгэнтэй дотносон нөхөрлөхгүй, ганцаар байх), ойртон нөхөрлөх (дотносон дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Ялгаа зөрүү бага болох.

гэртээ ойртох гэртээ дөхөх
газар ойртох зорьж яваа газрын зай улам багасах
мярааж ойртох сэм гэтэн дөхөх
явах өдөр ойртох явах өдөр дөхөх, явах цаг болж байх
өвөл ойртох намрын улирал дуусаж, өвөл шахах
нохойн дуу ойртох а. Айл ойртох; б. Хийж байгаа зүйл дуусах дөхөх
цус ойртох хамаатан садан хүмүүс хоорондоо гэрлэх
ойртохгүй байх хэн нэгэнтэй дотносон нөхөрлөхгүй, ганцаар байх
ойртон нөхөрлөх дотносон найзлах
ойртож болдоггүй улаан барс, халдаж болдоггүй хар хамуу ааш зан муутай, зожиг ганцаардмал хүн гэсэн санаа
оочих усгүй, ойртох ханьгүй зожиг зантай хүн гэсэн санаа