нохойн дуу ойртох
а. Айл ойртох; б. Хийж байгаа зүйл дуусах дөхөх