ойртож болдоггүй улаан барс, халдаж болдоггүй хар хамуу
/ зүйр цэцэн үг /
ааш зан муутай, зожиг ганцаардмал хүн гэсэн санаа