ЖИШИХ II

Ямар нэгэн юмыг өөр зүйлтэй зүйрлэх, адилтган үзэх - Хүн, өндрийг хэмжихэд морь, тэмээ, гэр, байшин, уултай жишин дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон., жишиж дүгнэх (харьцуулж дүгнэх), жишиж үзэх (адилтгаж үзэх), жишиж харах (зэрэгцүүлж харах), жишиж хэлэх (зүйрлэж хэлэх), жишиж хэмжих (харьцуулж хэмжих), жишиж ярих (адилтгаж ярих), адил төсөөтэйгөөр нь жиших (адил төсөөтэйгээр нь зэрэгцүүлэх), нөгөөтэй нь жиших (нөгөөтэй нь адилтгах), үлгэрлэн жиших (үлгэрлэн жишээлэх), хооронд нь жиших (хооронд нь харьцуулах), хүнд хөнгөнөөр нь жиших (хүнд хөнгөнөөр нь зэрэгцүүлэх).

жишиж дүгнэх харьцуулж дүгнэх
жишиж үзэх адилтгаж үзэх
жишиж харах зэрэгцүүлж харах
жишиж хэлэх зүйрлэж хэлэх
жишиж хэмжих харьцуулж хэмжих
жишиж ярих адилтгаж ярих
адил төсөөтэйгөөр нь жиших адил төсөөтэйгээр нь зэрэгцүүлэх
нөгөөтэй нь жиших нөгөөтэй нь адилтгах
үлгэрлэн жиших үлгэрлэн жишээлэх
хооронд нь жиших хооронд нь харьцуулах
хүнд хөнгөнөөр нь жиших хүнд хөнгөнөөр нь зэрэгцүүлэх
Ижил үг:

ЖИШИХ I

ЖИШИХ III

ЖИШИХ IV

ЖИШИХ V

ЖИШИХ VI

ЖИШИХ VII