ЖИШИХ VII

Засуул хийх: бөх жиших (бөхийг харгалзан засаж барилдуулах).