ЖИШЛЭХ

Хатаж ангасан юмыг дэвтээх, чийглэх: ам жишлэх (амыг норгох төдий бага уух), арьс дэлгэрэнгүй... (арьс дэвтээх).

ам жишлэх амыг норгох төдий бага уух
арьс жишлэх арьс дэвтээх