ЖИШМЭЭРГҮЙ

Зүйрлэн адилтгамааргүй, зэрэгцүүлмээргүй - Энгийн уултай жишмээргүй, эрдэм төгс хайрхан байна. дэлгэрэнгүй...