ЖИШҮҮ

1. Ташуу: жишүү артай бөс (хөндлөн артай бөс, ташуу артай бөс), жишүү дөрвөлжин дэлгэрэнгүй...


2. Нүүрээ буруулан: жишүү харах (а. Хажуу тийш зөрж харах - Дорж жишүү хараад юу ч дуугарахгүй явлаа. дэлгэрэнгүй... б. Андуу ташаа харах - Зээрийн дундаас шаргачныг жишүү хараад намнав. Монгол ардын дуу,, жишүү суух (хөндлөн харж суух) - Морин дээрээ жишүү суун ажиглана. С.Дашдооров. Айлын хүүхэн Алигэрмаа.

жишүү артай бөс хөндлөн артай бөс, ташуу артай бөс
жишүү дөрвөлжин ташуу дөрвөлжин
жишүү зах хөндлөн зах
жишүү огтлох ташуу огтлох
жишүү өнцөг гажуу өнцөг
жишүү хараат хоёр нүдний дуран
жишүү шугам ташуу шугам
жишүү харах а. Хажуу тийш зөрж харах - Дорж жишүү хараад юу ч дуугарахгүй явлаа. С.Дашдэндэв. Үүрийн цолмон; б. Андуу ташаа харах - Зээрийн дундаас шаргачныг жишүү хараад намнав. Монгол ардын дуу
жишүү суух хөндлөн харж суух