ЖИШИХ V

Хүйтэн бороо, цас хольж ороход тачир нимгэн үстэй бог мал их даарч осгох, хөдөлж чадахаа байх.

Ижил үг:

ЖИШИХ I

ЖИШИХ II

ЖИШИХ III

ЖИШИХ IV

ЖИШИХ VI

ЖИШИХ VII