ЖИШЛҮҮР

Бүх төрлийн хэмжих хэрэгслийг шалгах, цаг уурын нөхцөлд тохируулах үүрэгтэй физик хэмжигдэхүүний нэгжийн хэмжээсийг дэлгэрэнгүй...