ЗЭРЭГЛЭЭ II

Газрын уур дээш хөөрч хөх униар дэгдсэнээс алсын зүйл усны дүр адил харагдах үзэгдэл - Говьд хаврын, халууны, дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., говийн зэрэглээ (говь нутгийн зэрэглээ), зэрэглээ татах (зэрэглээ хөшиглөх), зэрэглээ хөшиглөх (газрын уур ихээр дэгдэж алсын барааг уусган халхлах), талын зэрэглээ (тал газрын хаяа залгасан зэрэглээ) - Нуурын ус цэлэлзэн байх шиг зэрэглээ мяралзаж алсын уулс униартана. С.Лочин. Газрын дуун., зүүд зэрэглээ шиг (а. Нарийн туяа муутай; б. Бүүр түүр балархай).

говийн зэрэглээ говь нутгийн зэрэглээ
зэрэглээ татах зэрэглээ хөшиглөх
зэрэглээ хөшиглөх газрын уур ихээр дэгдэж алсын барааг уусган халхлах
талын зэрэглээ тал газрын хаяа залгасан зэрэглээ
зүүд зэрэглээ шиг а. Нарийн туяа муутай; б. Бүүр түүр балархай
Ижил үг:

ЗЭРЭГЛЭЭ I

Зэрэглээ

Байгалийн хуурах үзэгдэл...

Зочин 2017-05-22 07:56:34