ЗЭРЭГТЭН

Зэрэг хэргэм бүхий хүмүүс - Үүгээр үзвэл эрхэм бошиг нарын зэрэгтэн дотор танил талтай юм байна.дэлгэрэнгүй...