ЗЭРЭГЛЭЭТЭЙ II

Зэрэглээ бүхий - Суунаглах зэрэглээтэй тал нутагт дассан даа. Ц.Гайтав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗЭРЭГЛЭЭТЭЙ I