ЗЭРЭГЛЭЭТЭЙ I

Өрж зэрэглэн тавиад буй: зууханд аргал зэрэглээтэй (зууханд аргал өрөөтэй).

Ижил үг:

ЗЭРЭГЛЭЭТЭЙ II