ЗЭРЭГЛЭЭ I

1. Ойр орчим зэргэлдээ - Зэрэглээ хашааны хүү гурван хувин барин ус руу гүйв. “Цог” сэтгүүл., айл зэрэглээ [хоршоо] (айл хөрш);


2. Юмыг өрж тавиад буй байдал: тоосгоны зэрэглээ (тоосгоны өрлөг).

айл зэрэглээ айл хөрш
тоосгоны зэрэглээ тоосгоны өрлөг
Ижил үг:

ЗЭРЭГЛЭЭ II