зэрэглээ хөшиглөх
газрын уур ихээр дэгдэж алсын барааг уусган халхлах