ЖИШИХ IV

1. Хүн, амьтны өтөлж зөнөгших: жишсэн нохой эзнээ зуух (зөнөг нохойн таниа алдрах);


2. Өтөлж зөнөгшсөн хүн, амьтны үхэхийн цээрлэл.

Ижил үг:

ЖИШИХ I

ЖИШИХ II

ЖИШИХ III

ЖИШИХ V

ЖИШИХ VI

ЖИШИХ VII