БАЙДАГ

Буй бүхий, байдаг чадлаа гаргах; байдгаа тэмтрэх (аль байсан сайхан юмаа гаргаж өгөхөөр чармайх), байдгаа дэлгэх дэлгэрэнгүй...(аль бүхнээ нуулгүй үзүүлэх, хэлэх)